logo_main

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-ШКОЛА СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

INTERNATIONAL CONFERENCE-SCHOOL OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS

Завантажити повну програму конференції

Завантажити перелік стендових доповідей

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голови оргкомітету:
Л.В.ГУБЕРСЬКИЙ, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України 
В.І. ЦИМБАЛЮК, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України

Заступники голови оргкомітету:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1. Мартинюк В.С. – проректор з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор
2. Остапченко Л.І. – директор ННЦ «Інститут біології та медицини», доктор біологічних наук, професор
3. Толстанова Г.М. –  начальник Науково-дослідної частини, доктор біологічних наук, професор
4. Москвіна В.С. – голова РМВ Університету, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник


Національна академія медичних наук України
1. Антипкін Ю.Г. - директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, професор, академік НАМН України  
2. Базика Д.А. – генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
3. Заболотний Д.І. – директор ДУ «Інститут  отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
4. Коваленко В.М. – директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
5. Тронько М.Д. – директор ДУ «Інститут  ендокринології  та  обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
6. Рибачук А.В. – помічник президента НАМН України, голова Ради молодих вчених НАМН України, кандидат медичних наук

  Члени оргкомітету: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1. Сокур О.В. – заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут біології та медицини», с.н.с., д.б.н. 
2. Жолос О.В. – зав. кафедри біофізики та медичної інформатики, проф., д.б.н.
3. Хоперія В.Г. – зав. кафедри фундаментальної медицини, с.н.с., д.м.н.
4. Гарманчук Л.В. – професор кафедри біомедицини, д.б.н.
5. Фалалєєва Т.М. – зав. кафедри біомедицини, проф., д.б.н.
6. Чорненька Н.М. – асистент кафедри біомедицини, к.б.н.
7. Смірнов О.Є. – голова РМВ ННЦ «Інститут біології та медицини», к.б.н.
8 Турій Поліна – голова студентського активу студентів-медиків.
   
Національна академія медичних наук України
1. Торбас О.О. – перший заступник голови РМВ НАМН України, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», к.м.н.
2. Горбань Н.Є.  – заступник голови РМВ НАМН України з напряму клінічної медицини, «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», к.м.н.
3. Луценко О.Г. – заступник голови РМВ НАМН України з напряму профілактичної медицини, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», к.м.н.

Студентський актив
1. Кисіль Олександра Євгенівна
2. Кошечко Марія Валеріївна
3. Крупник Катерина Леонидовна
4. Машталерчук Крістіна Артурівна
5. Сбітнєва Марія Семенівна
6. Семенець Михайло Ярославович
7. Скібицький Егор Евгенійович
8. Толстанова Дарія Михайлівна
9. Тютюнник Даниїл

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА: Ковальчук О.І. – д.м.н., завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології КНУ ім Т.Шевченка

Співголови:
Жолос О.В. – д.б.н., проф. зав. кафедри біофізики та медичної інформатики КНУ ім Т.Шевченка (координатор V щорічної міжнародної школи з біомедицини «Cell Function in Health and Disease»)
Луценко О.Г. – к.м.н. (координатор Освітньої школи для студентів «Шлях молодого науковця – здоровим бути модно»)
Горбань Н.Є. – к.м.н. (координатор Освітньої школи для студентів «Шлях молодого науковця – здоровим бути модно»)

Співорганізатори

logo logo logo logo logo logo logo

Наші Спонсори

logo logo logo logo

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ